Process box

... spracováva sa ...

KAMIÓNOVÁ DOPRAVA

kusové aj celovozové zásielky

Zaisťujeme medzinárodné i tuzemské prepravy kusových i celovozových zásielok svojimi vozidlami ako aj prostredníctvom siete zahraničných partnerov prepravy v rámci štátov EÚ:

  • celovozová preprava a zberný systém Benelux - Slovensko
  • moderný vozový park, distribučné vozidlá so zdvižným čelom
  • preprava nebezpečného tovaru podľa ADR
  • distribúcia zásielok uskladnených v sklade

Špecializujeme sa na zbernú službu tovaru medzi štátmi Beneluxu, Slovenskou a Českou republikou, ako aj na distribúciu tovaru v rámci vnútroštátnych rozvozov výhradne našimi vlastnými alebo zmluvnými vozidlami.

V roku 2008, ktorý bol z pohľadu vývoja našej spoločnosti prelomový, sme úspešne otvorili naše nové distribučné centrum, odkiaľ je denne organizovaný export a import zbernej služby, distribúcia tovaru a skladovanie.

Naša spoločnosť má sídlo v Trenčíne s výhodným umiestnením v tesnej blízkosti priemyselného parku s výjazdom na diaľnicu, na hlavnej osi sever - juh v rámci Slovenska. Približne 20 km sú hranice s Českou republikou.

 

DVS Transport je rastúca a stabilná spoločnosť. Individuálny prístup, aktívna spolupráca, inovácia a flexibilita sú naše hlavné priority. Snažíme sa ponúkať riešenia podľa skutočných potrieb našich zákazníkov. V súčastnosti zamestnávme 44 ľudí a náš vozový park tvorí :

  • 9 ťahačov ( s výbavou a ADR, 2 vodiči, návesy plchta, BOX, dvojpodlažné box návesy )
  • 4 mega tahače s výbavou a ADR, plachtové návesy 100 m3
  • 7 ťahačov ( s výbavou a ADR, 1 vodič, návesy plchta, BOX, dvojpodlažné box návesy, ťahče na distribúciu SK, CZ, HU )
  • 5 distribučných vozidiel ( SK, CZ, HU ) so zdvižným čelom - max nosnosť 14 t

PREPRAVNÝ PORIADOK

dokument na stiahnutie