Process box

... spracováva sa ...

„NA CESTÁCH SME DOMA“

KAMIÓNOVÁ DOPRAVA

Zaisťujeme medzinárodné i tuzemské prepravy kusových i celovozových zásielok vlastnźmi vozidlami ako aj prostredníctvom siete zahraničných partnerov prepravy v rámci štátov EÚ

COLNÉ SLUŽBY

Kompletný export/import servis a poradenstvo, konzultácie týkajúce sa konkrétneho colného problému v súvislosti s dovozom, vývozom alebo priamym tranzitom tovaru

ZBERNÁ SLUŽBA

Špecializujeme sa na zbernú službu tovaru medzi štátmi Beneluxu, Slovenskou a Českou republikou našimi vlastnými alebo zmluvnými vozidlami

SKLADOVANIE A LOGISTIKA

Poskytneme Vám komplexný program skladových služieb, spojený s dopravnými službami a službami colnej deklarácie

ŠPEDIČNÁ ČINNOSŤ

Skúsený dispečeri sa postarajú, aby bol Váš tovar včas a bezpečne doručený na určené miesto. Zároveň Vás ochotne informujú o aktauálnom stave zásielky

SPOLAHLIVOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ

Presné a rýchle plánovanie prináša vysokú efektivitu a minimalizuje náklady. Skúsený špeditéri vždy ponúknu optimálne riešenie dopravy tovaru.

DVS TRANSPORT, s. r. o.

vnútroštátna a medzinárodná nákladná cestná doprava

DVS Transport s.r.o.

Spoločnosť DVS Transport s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 1991 a postupne sa vyprofilovala na spoločnosť poskytujúcu komplexné logistické služby v skladovej a distribučnej logistike.

Špecializujeme sa na zbernú službu tovaru medzi štátmi Beneluxu, Slovenskou a Českou republikou, ako aj na distribúciu tovaru v rámci vnútroštátnych rozvozov výhradne našimi vlastnými alebo zmluvnými vozidlami.

V roku 2008, ktorý bol z pohľadu vývoja našej spoločnosti prelomový, sme úspešne otvorili naše nové distribučné centrum, odkiaľ je denne organizovaný export a import zbernej služby, distribúcia tovaru a skladovanie.

Naša spoločnosť má sídlo v Trenčíne s výhodným umiestnením v tesnej blízkosti priemyselného parku s výjazdom na diaľnicu, na hlavnej osi sever - juh v rámci Slovenska. Približne 20 km sú hranice s Českou republikou.

PREPRAVNÝ PORIADOK

dokument na stiahnutie